deltabox © 2012 all rights reserved

Velkommen

Der findes reelt ingen grænser for hvor mange problemer vi mennesker må finde løsninger på i løbet af et liv.
 
Som regel lykkes det, men ind imellem synes løsningen at bevæge sig længere væk jo mere vi stræber efter den, jo mere vi tænker over et problem. Man er måske nået til et punkt, hvor der er brug for professionel støtte.
 

 

Psykolog, kognitiv adfærdsterapeut, par terapeut, tale - læsepædagog Anne Tved tilbyder hjælp, der kan skabe nytænkning og bidrage til at du /I finder jeres egne løsninger.
 
Rådgivningen omfatter: par terapi, terapi til børn og voksne, hjælp til voldsramte, terapi og rådgivning i forbindelse med skilsmisse, terapi i forhold til vægttab samt læseundervisning til børn, sproglige undersøgelser af børn og rådgivning til forældre.

Læsning

Læsefærdigheder er afgørende for dit barns læring og trivsel. Dit barn kan få læseundervisning, jeg har mange års erfaring med at lære børn at læse.
 
Det er vigtigt, at dit barn får den rette hjælp så tidligt som muligt. Lad ikke dit barn opleve for mange nederlag i forhold til læseindlæring, henvend dig allerede, når din søn eller datter er 8-9 år gammel.

 

Sprog

Har du brug for at vide, om dit barns sproglige udvikling svarer til dets alder? Stammer eller læsper dit barn?
 
Du kan få dit barns sprog undersøgt samt råd og vejledning i, hvordan du kan hjælpe dit barn til at udvikle sit sprog.

Kognitiv terapi
 
Ønsker du at få mere overskud og at forbedre din livskvalitet? Lider du af angst eller depression?
 
Depression
 
Er du konstant træt, har du søvnproblemer, skyldfølelse, lavt selvværd, er du trist eller irritabel, er din sexlyst nedsat, eller har du selvmordstanker? Oplever du, at dine vredesudbrud belaster dig selv og forholdet til dine medmennesker?
 
Angst og social angst
 
Bliver du ofte angst, nervøs og irritabel? Undgår du at gøre noget, du har lyst til, fordi du overvældes af angst? Prøver du at gøre alt perfekt, eller forsøger du at kontrollere dine omgivelser, fordi du ønsker at forebygge farer? Undgår du at deltage i sociale arrangementer, fordi du er genert eller føler, at andre mennesker vurderer dig negativt?
 
Behandling med kognitiv adfærdsterapi er muligvis det, der skal til, for at du kan få en mere tilfredsstillende og indholdsrig tilværelse.
 
Behandling med kognitiv adfærdsterapi har dokumenteret effekt på bl.a. depression, angsttilstande, vrede, jalousi, skyld, stress, misbrug, overvægt, skam- og skyldfølelse, nedsat sexlyst, træthed, social angst, irritabilitet, samt manglende selvværd.
 
Ring og få en pris.
 

 
Parforhold og relationer
 
Ønsker I professionel hjælp til at løse konflikter eller uoverensstemmelser, har I lyst til at komme følelsesmæssigt tættere på jeres partner/familiemedlemmer,
 

 
eller har I brug for at se nye muligheder i jeres parforhold, så kan par terapi/relationsterapi være med til at skabe positiv forandring.
 
Jeg benytter Imago terapi, hvor I gennem dialog selv løser problemerne, og jeg styrer processen. Terapien er velegnet til at styrke tætte relationer som f.eks. forholdet mellem kærestepar, ægtefæller, familiemedlemmer og venner.
 
Parforholdet når I forlader arbejdsmarkedet
 
Vi lever gennemsnitlig 25-30 år som pensionister. Desværre bliver flere og flere skilt, når de skal omstille sig til en hverdag, hvor der er tid til at være mere sammen.
 
Det er afgørende for parforholdets overlevelse, at jeres hverdag rummer glæde og tilfredsstillelse, men det kræver nytænkning at få det bedste ud af par forholdet, når vi ikke har et arbejde, der skal passes. I par terapi kan I få hjælp til at udvikle og forandre jeres forhold, så det bliver en kilde til glæde og kærlighed.
 

Rådgivning til forældre vedr. småbørn, skolebørn eller teenagebørn
 
Har du behov for at få et mere nært og tilfredsstillende forhold til dine børn, at udvikle dine evner som forælder, eller for at skabe forandring i relationerne til dine børn, har du mulighed for at få rådgivning.
 
Du kan f.eks. arbejde på at blive mere bevidst om den måde, du kommunikerer med dine børn på eller få ideer til, hvordan du imødekommer deres behov samtidig med, at du giver de værdier videre, som du mener, er væsentlige. Oplever du ind imellem frustrationer over dine børns adfærd, kan du få succes med at ændre den samtidig med, at I udvikler et mere trygt og givende forhold til hinanden.
 
Vold i parforhold og kærestevold
 
Statistikker viser, at ca. 60.000 kvinder og mænd lever i forhold med psykisk eller fysisk vold og overgreb fra deres partner. Få hjælp til at komme ud af dit voldelige forhold, og find ud af, hvordan du og dine børn får et bedre liv.
 
Ønsker du at tabe dig?
 
Overvægt skyldes sjældent manglende viden om kost og motion. I reglen er der følelsesmæssige årsager til, at det er så vanskeligt at opnå et tilfredsstillende forhold til mad.
 
Terapi kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om de følelser og handlemønstre, der hindrer dig i at opnå og bevare den vægt, du ønsker.
 
Hvis du/I vil skilles kan du/I få hjælp til at skabe en bedre fremtid
 
Når skilsmissen er uundgåelig, er det vigtigt, at I skilles på en måde, der giver jer og jeres familie/børn mulighed for at komme videre med livet på en god måde.
 
En hensyntagende skilsmisse er særlig værdifuld for jeres børns trivsel og fremtid.
 

 
Oplever I, at jeres børn/barn ikke trives så godt, som før skilsmissen?
 
Det er aldrig for sent at få børn/teenagere til at trives og ændre adfærd efter en skilsmisse. Samtaler med børn og forældre kan være en god hjælp til at tydeliggøre de behov og forandringer, der kan hjælpe jeres børn til at få det bedre.
 

Priser


 
Terapi
 
Kognitiv terapi (ring og aftal en pris på telefon 43 62 88 76 eller 20 42 23 76)
 
Par terapi 800 kr. for 60 min.
 
Rådgivning og individuel terapi 700 kr. for 60 min.
 


 
Tale- og læsepædagogisk arbejde
 
Læseundervisning og sprogundersøgelser: 550 kr.

 

 
 

Kontaktinformation

Hvem er jeg?
 
Jeg er Cand. Pæd. Psych, kognitiv adfærdsterapeut, par terapeut, lærer og talepædagog.
 
Jeg har mange års praktisk erfaring med terapi, skilsmisse- og samlivs problematikker, voldsramte familier, børns sprog, læring og læsning.
 

 

 

Hvornår kan du træffe mig?
 
Du kan ringe til mig på alle hverdage fra kl. 9-17.
 
Jeg kan også kontaktes på e-mail.

Anne Tved
Horsholmstræde 12
2620 Albertslund
 
E-mail:

 
Tlf.: 43 62 88 76 eller 20 42 23 76


Medlem af Dansk Psykologforening, Pædagogiske Psykologers Forening og Audiologopædisk Forening.